Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija @ www.sanitarac.ba - 2013!

ДЕЗИНФЕКЦИЈА

Важност обављања превентивне дезинфекције посебно долази до изражаја у прехрамбено-услужним, здравственим, образовним и сл. дјелатностима, гдје она, као допуна свакодневним здравствено прописаним дезинфекцијама, представља мјеру спречавања појаве и ширења заразе услијед микробиолошког загађења (хране, прибора, радних површина, и др.).

Како би спријечио појаву и ширење заразних болести човјек свјесно проводи дезинфекцију и притом користи:

    - МЕХАНИЧКЕ МЕТОДЕ - чисто механичке методе, седиментација, вентилација, филтрирање
    - ФИЗИЧКЕ МЕТОДЕ - температура, зрачење, исушење, осмотски притисак
    - ХЕМИЈСКЕ МЕТОДЕ - дезифицијенсиДок су механичке, а посебно физичке методе, у већини случајева тешко примијењиве, јер изискују посебне услове и опрему, примјена дезинфицијенса, уз посједовање одређених знања, најчешће је врло једноставна и даје учинковите резултате.

Под појмом дезинфицијенс подразумијева се сваки хемијски спој или средство којим проводимо дезинфекцију.

Дезинфицијенси се међусобно разликују по хемијском саставу и начину дјеловања, које може бити:

    - МИКРОБИОЦИДНО (бактерицидно, вироцидно,…)
       убија микроорганизме
    - МИКРОБИОСТАТСКО (бактериостатско, вирустатско,…)
      зауставља раст микроорганизама
    - ИНХИБИТОРНО
       успорава, али не и зауставља раст микроорганизама.

Обзиром на хемијску структуру дезинфицијенси могу бити: киселине, лужине, алкохоли, алдехиди, халогени елементи и њихови спојеви, соли тешких метала, плинови и др.
dezinfekcija bakterije
dezinfekcija mikroorganizmi
dezinfekcija infekcija
dezinfekcija vode

У оквиру услуга дезинфекције које нудимо, обављамо и услуге:

-  дезинфекције радних површина
-  дезинфекције вањских површина након поплава или излијевања отпадних вода
-  дезинфекције посуђа и остале опреме за рад у угоститељским објектима
-  дезинфекције возила за превоз путника (школски аутобуси, такси возила, возила са посебним потребама),
   возила за превоз хране (хладњаче, доставна возила за превоз хљеба, млијека и осталих животних намирница) и возила за превоз стоке.


Дезинфекцијом уништавамо сви врста бактерија, микроорганизама, вируса и осталих патогених клица у просторима:

    - дезинфекција водних објеката
    - дезинфекција водоводне мреже
    - хлоринација и суперхлоринација водоводне мреже
    - одређивање резидуалног хлора у води за пиће
    - узимање узорака за бактериолошку хемијску анализу.

dezinfekcija
dezinfekcija
dezinfekcija
dezinfekcija

Контакт

  Табана бб, 75440 Власеница, Босна и Херцеговина (Република Српска)
  Kанцеларија телефон / факс: +387 56 736 406
  Mобилни: +387 65 580 531 и +387 65 717 601


   sanitarac@yahoo.com