Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija @ www.sanitarac.ba - 2013!

ДЕЗИНСЕКЦИЈА

Свако систематско сузбијање инсеката потребно је обавити на најефикаснији могући начин, те минималан ризик или опасност за човјека, нециљане групе животиња и животне средине.

Међу инсектима који штетно утичу на људско здравље, изузетно је важно превентивно и систематично приступити сузбијању оних група које придоносе ширењу заразе будући су механички или биолошки пријеносници узрочника заразних болести - тзв. вектори (нпр. бубашвабе, муве, комарци из рода Anopheles).

Као посебну групу потребно је издвојити и тзв. молестанте, међу које се убрајају они инсекти који немају директан штетан здравствени учинак, али својим присуством ометају обављање одређених људских активности (нпр. мрави, комарци, кућна бува).

Бубашвабе и мрави, који се због повољних животних услова (стални извори хране) појављују и у облику правих најезди. Уколико имате проблема са осама и стршљенима обратите нам се с повјерењем!


dezinsekcija bubasvaba
dezinsekcija buba rusa
dezinsekcija pcela
dezinsekcija mrava

Бубашвабе

Од свих инсеката најчешће се уништавају бубашвабе. Бубашвабе (лат. породица Blattidae) су инсекти поријеклом из тропских и суптропских приједјела.   Најстарији су познати инсекти (већ од доњег карбона) и некада су били најраспрострањенији инсекти.

Трговина прехрамбеним производима омогућила је њихово преношење у све дијелове свијета па су постале космополитске врсте. Познат је велики број фосилних, а рецентних је до данас описано око 3500 врста, али се сматра да има бар још толико врста које нису описане. Најдужа врста је Megaloblatta longipennis која до врха крила мери 9,5 cm.

Жохараши су најстарији познати кукци (већ од доњег карбона), те су некад били најчешћи кукци. Најдужа врста је (9,5 цм до врха крила).

Најпознатије врсте бубашваба које живе код нас су:

    - црна бубашваба (Blatta orientalis)
    - бубаруса (Blattella germanica)

Обије врсте из жлезда луче непријатан мирис (смрад).


dezinsekcija

Црна бубашваба

Најраспрострањенија врста бубашваба код нас са тијелом тамно мрке боје. Полни диморфизам је добро изражен:

- женке имају закржљала крила
- мужјаци имају крила која су краћа од абдомена (крила не користе за летење, а дугачки су до 25 mm).

Женке су врло прождрљиве па ако немају храну онда гризу кожу, одећу, дрво, папри чиме могу да нанесу велику штету. Већи број јаја полажу у пакете у којима се развијају и ларве. Из једне оотеке (пакета) развија се 16 ларви, а подаци о броју оотека, које женка образује у току живота, се разликују од аутора до аутора, свакако креће се од 18 до 50. Дужина развића ларви у оотекама зависи од температуре, тако при температури од 29,5°C ларве излазе из оотека после 42 дана, а при температури од 25°C после 59 дана, док при температури од 21°C развиће најдуже траје - 81 дан. Неопходно је поменути да је уз наведене вредности температуре потребна и задовољавајућа влажност. Ларве се пресваче више пута, а подаци о броју пресвачења се разликују од аутора до аутора и износи 6-7. Подаци о дужини живота су такође различити зависно од аутора и крећу се у распону од 1 до 5 година.

Црна бубашваба је доминантна у односу на бубарусу па гдје се она појави бубаруса ишчезава.

dezinsekcija

Бубаруса

Бубаруса (смеђа бубашваба) има тијело свијетло-смеђе боје дужине 11 - 14 mm, при чему је мужјак нешто мањи од женке. За разлику од црне бубашвабе једнике оба пола имају добро развијена крила дужа од абдомена, али не лете. Крећу се брзо помоћу дугих ногу које су покривене длачицама. Женка полаже око 40 јаја у оотеку и током живота одбаци 4-5 оотека.

Из јаја се излегу беле ларве које врло брзо, после 3 часа, постају смеђе боје. Ларве личе на одрасле и после 6 пресвачења и 14 дана постају полно зреле и почињу са парењем. Када су услови за развиће повољни може да да две генерације потомака у току једне године.

Најбитнији фактор спољашње средине за живот ове врсте је температура: њен опстанак је могућ у интервалу од -2°C до +45°C, док ван тих граница после кратког времена долази до угинућа. На повољној темепратури (20°C) без хране могу да проведу релативно дуго:

- ларве 10-22 дана
- женке са оотеком 30 дана, а без оотеке 45 дана
- мужјаци 15 дана.dezinsekcija


У обављању услуге влажне контактне дезинсекције користимо:

    - ручне прскалице
    - моторне прскалице
    - уређаје за топло и хладно замагљивање и орошавање
    - плинску дезинсекцију- фумигацију. Представља уништавање инсеката у складиштима, млиновима, ћелијама, тј у свим ускладиштеним житарицама.


Горе наведени проблеми могу се успјешно ријешити правовременим и редовитим акцијама дезинсекције.У складу са санитарним препорукама, услуге превентивне дезинсекције обављају се два пута годишње (најчешће прољеће и јесен), што одговара периоду највише биолошке појавности споменутих инсеката.Уз превентивну дезинсекцију, додатним услугама куративне дезинсекције штетни се инсекти сузбијају по потреби, односно у тренутку кад својом појавношћу почињу представљати проблем.

dezinsekcija
dezinsekcija
dezinsekcija

Контакт

  Табана бб, 75440 Власеница, Босна и Херцеговина (Република Српска)
  Kанцеларија телефон / факс: +387 56 736 406
  Mобилни: +387 65 580 531 и +387 65 717 601


  sanitarac@yahoo.com