Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija @ www.sanitarac.ba - 2013!
 • Драгојло Петровић
  директор

  Рођен je 17.10.1962. године у Сарајеву.

  Основну и средњу медицинску школу – смјер санитарни техничар, завршио је у Сарајеву 1981. године. Двије године каније почиње да ради у предузећу „Санитација“ из Сарајева на пословима санитарног техничара и шефа радне јединице. У Санитацији остаје до 1992. године, када се због ратних дешавања сели у Власеницу. Године 1996. заједно са супругом у Власеници оснива предузеће „Санитарац“ доо, које постоји и данас.

  Учесник је многих семинара, широм бивше Југославије, из области ДДД-а (Задар, Опатија, Марибор, Београд...) као и шестомјесечне едукације у најјачој свјетској кући „Degesch“ - Франкфурт, Њемачка.

 • Јагода Петровић

  рођена je 17.04.1962. године у Власеници.

  Основну школу и гимназију – општи смјер завршила је у Власеници, а стоматолошки факултет у Сарајеву 1991. године.

  Услед ратних дешавања враћа се у Власеницу и почиње да ради у Власеничком Дому Здравља као стоматолог 1993. године, док 1996. са супругом Драгојлом оснива предузеће „Санитарац“ доо Власеница. Мајка троје дјеце.

 • Љиљана Петровић

  рођена је 28.11.1987. године у Сарајеву.

  Основну школу и гимназију – опши смјер, завршила је у Власеници. Године 2006. уписује Факултет техничких наука у Новом Саду, смјер Инжињерство заштите животне средине, гдје 2010. године завршава основне, а 2012. Мастер студије.

  У фирми „Санитарац“ доо ради од 2012. године на пословима инжињера заштите животне средине, контролора ДДД радова и представника руководства за квалитет у тиму за имплементацију ISO 9001:2008. У новембру 2013. едукована је и сертификована као савјетник за хемикалије од стране Института за заштиту, екологију и информатику, Бања Лука.

 • Младен Петровић

  Рођен 19.10.1985. године у Врбасу

  Основну школу и гимназију – друштвени смјер, завршио је у Врбасу. 2004. године уписује Пољопривредни факултет у Новом Саду, агроекономски смјер, који завршава 2013. године. 2016. године уписује Високу здравствено-санитарну школу струковних студија Висан, смјер специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер, који завршава 2018. године

  У фирми „Санитарац“ доо ради од 2016. године на пословима извођача ДДД радова, пословима комерцијале и пословима санитарно-еколошког инжењера. 2018. године основано је Удружење за ДДД Републике Српске, у коме обавља функцију подпредседника.

О нама

''Санитарац'' Власеница је предузеће специјализовано за пружање услуга дезинфекције, дезинсекције, дератизације, плинске дезинсекције, дезодорације, ерадикације муха, комараца и корова, као и осталих услуга из предмета пословања и еколошке заштите. Фирма је основана у мају 1996. године а оснивач се бави овом дјелатношћу од 1983. године без прекида.

''Санитарац'' Власеница посједује опремљен пословни простор који омогућује високо квалитетно пружање услуга и обављање административно-технолошких послова из домена пословања. Опремљен је најсавременијом опремом за обављање послова из области Д.Д.Д.-а. У свом саставу има високо квалитетан стручни кадар: љекара специјалисту хигијене, мастер инжењера заштите животне средине, санитарног инжињера, санитарне техничаре, административне раднике и осталу пратећу службу.

''Санитарац'' Власеница је почетком 2008. године ушао у програм имплементације ISO 9001:2008 стандарда за квалитет и 16. маја 2009. године добио цертификат за санитарно еколошку заштиту, дератизацију, дезинфекцију и дезинсекцију.

Цертификат је обновљен 25.05.2012. године. Од самог уласка у програм имплементације ISO 9001:2008 стандарда, радови се врше по HACCP (Hazard Analyzis of Control Critical Point) код клијената који се баве производњом и прерадом животних намирница.


''Санитарац'' Власеница тренутно сарађује са преко 50 фирми у БиХ којима се пружају услуге ДДД-а по HACCP систему.


HACCP програм подразумјева:- Израда тлоцрта свих простора
- Израда шема постављања кутија (скривалица)
- Постављање скривалица
- Обиљежавање на самој скривалици, врста препарата са   концентрацијом активне супстанце и датум постављања. На   подлози изнад скривалице поставља се наљепница „Мамак за   глодаре“ са стрелицом према скривалици.
- Израда плана на нивоу године
- Контрола и допуна мамака на сваких 30 дана
- Комплетна измјена мамака на сваких 120 дана
- Уз сваку контролу и измјену мамака достава извјештаја о стању

ПОГЛЕДАЈТЕ ЦЕРТИФИКАТ

Контакт

  Табана бб, 75440 Власеница, Босна и Херцеговина (Република Српска)
  Kанцеларија телефон / факс: +387 56 736 406
  Mобилни: +387 65 580 531 и +387 65 717 601


   sanitarac@yahoo.com